עִבְרִית

NANO2ALL: דיאלוג לשינוי

ננוטכנולוגיה מהווה הבטחה גדולה ליצירת מרחב מגוּון של פיתוח מוצרים; שיח סביבתי; רפואה וטכנולוגיית מידע, ובד בבד מעוררת חששות לגבי סכנות בריאותיות אפשריות וסיכונים סביבתיים פוטנציאליים. נוסף על כך ננוטכנולוגיה מעלה היבטים חברתיים ומוסריים נרחבים, בעלי השלכות בלתי-מכוּונות לטווח הארוך; סכנות חברתיות וכלכליות; היבטים של שלטון ומִנהל ותהיות בסיסיות לגבי החיים וזהוּת האדם.

זה מחייב התאמה לצרכים חברתיים, ערכים וחששות. כתוצאה מכך, המטרה העיקרית של NANO2ALL היא לקדם דיאלוג וליצור תובנות ואינטראקציות הנחוצות כדי לזהות פרספקטיבות חברתיות, ערכים ודאגות הקשורים לננוטכנולוגיה כדי לייצר סביבות מחקר וחדשנות המודעות יותר להיבטים כאלה. הפרויקט מיועד למגוון רחב של שחקנים העוסקים בננו-טכנולוגיות, כולל אזרחים וארגוני חברה אזרחית, קובעי מדיניות וממני מחקר, תעשייה ועסקים, חוקרים ואקדמיה.

משתתפי פרוייקט NANO2ALL

פרויקט NANO2ALL בישראל.
ישראל הייתה אחת מבין שש מדינות בהן התקיימו מפגשי שיח. הללו מתוארים בהמשך.

מפגש אזרחים בישראל

תאריך: 20 באפריל 2017
מקום: מוזיאון המדע ע”ש בלומפילד
שם המארגן ואתר האינטרנט: מוזיאון המדע ע”ש בלומפילד, ירושלים

בחלק זה המשתתפים הוזמנו לדמיין ולבנות מודל של מוצר ננו-טכנולוגי האפשרי ליישום בעתיד הקרוב ולכתוב סיפור סביב השימוש בו. מטרת הסיפור הייתה לאפשר להם לחשוב על צרכים ערכים וחששות שיש לאזרחים סביב הנושא של ננוטכנולוגיה.

מסקנות אלו שימשו בסיס לדיונים שהתקיימו במפגש בעלי העניין בישראל.

תקציר מפורט של מפגש האזרחים מוצג:
מוזמנים להתרשם מעצמים שדמיינו אזרחים ושימשו כבסיס לדימוי תרחישים עתידיים.

מפגש בעלי עניין (שראל)

תאריך: 19 אוקטובר 2017
מקום: מוזיאון המדע ע”ש בלומפילד, ירושלים
שם המארגן ואתר האינטרנט: מוזיאון המדע ע”ש בלומפילד, ירושלים

שם המארגן ואתר האינטרנט: מוזיאון המדע ע”ש בלומפילד, ירושלים
קבוצה מגוונת של משתתפים, שכוללת חוקרים ומדענים, קובעי מדיניות, נציגים מהתעשיה, חברה אזרחית וארגונים לא ממשלתיים, הציבור הרחב והתקשורת, נפגשו כדי לדון בכיוונים רצוים ומקובלים לשינוי והפעולות והאינטראקציות הנדרשות במהלך מחקר וחדשנות בננוטכנולוגיה כדי לזהות טוב יותר ולשלב את הצרכים, הערכים והדאגות של החברה.

הורד את סיכום הממצאים של דיאלוג בעלי-עניין (בישראל) כאן ו””חדשות חדשנות אחראית ברמה הארצית “”, מסמך המשלב את התוצאות של כל ששת הדיאלוגים של NANO2ALL עם מספר בעלי עניין, כאן.

המלצות

ממצאי הפרויקט שולבו במסמך המלצות לקובעי מדיניות במטרה לאפשר להם להתוות דרכים למעורבות אזרחית בתהליכי חדשנות ומחקר בננו-טכנולוגיה.
הורידו את “מפת הדרכים” של NANO2ALL עם המלצות (באנגלית).
התרצו ללמוד עוד על פרויקט NANO2ALL? גלשו באתר באנגלית כאן.