| |  

האם לדעתכם צריכה הממשלה להשקיע בפיתוח מחקר שתוצריו יהיו תרופות יקרות שלפחות בשלב הראשוני לא תכללנה בסל התרופות הציבורי?

שיגור תרופות היא שיטה מתפתחת לטיפול בגידולים סרטניים. השיגור הממוקד מאפשר הורדה של מינון התרופה ובכך מפחית תופעות לוואי. לגידולים שונים דרושות תרופות     שונות כך שעלויות הפיתוח של תרופות אלו גבוהות.

האם לדעתכם צריכה הממשלה להשקיע בפיתוח מחקר שתוצריו יהיו תרופות יקרות שלפחות בשלב הראשוני לה תהיינה כלולות בסל התרופות?

The Nano2All project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme, under the Grant Agreement Number 685931.
This website reflects only the author's view and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

 

Connect with us

| |  

Our Facebook