| |  

Skulle du säga JA till en medicinsk behandling där nanorobotar skulle injiceras i din kropp?

Nanorobotar framtidens medicin?

I framtiden kommer sannolikt medicinska nanorobotar injiceras i våra kroppar för att lokalisera och bota skador och sjukdomar. De extremt små nanorobotarna injiceras i blodet och söker sig själva till ett drabbat område i kroppen där de åtgärdar problemet, det kan exempelvis röra sig om en blodpropp som ska tas bort. Efter avslutat uppdrag försvinner nanorobotarna den naturliga vägen ur kroppen.

Skulle du säga JA till en medicinsk behandling där nanorobotar skulle injiceras i din kropp?

The Nano2All project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme, under the Grant Agreement Number 685931.
This website reflects only the author's view and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

 

Connect with us

| |  

Our Facebook